Здравни заведения, центрове МБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ

Стара Загора

ул. Ген. Столетов 2

Телефон: +359 42 698 210

www.mbal-kirkovich.org
От месец октомври 2012 е със статут на университетска болнца, поради високите акредационни оценки за дейности по клинично обучение на докторанти и студенти.