Здравни заведения, центрове МБАЛ - ПЛОВДИВ АД

Пловдив

бул. България 234

Телефон: +359 32 959 221

www.mbal.net

E-mail mbalplovdiv@abv.bg
Многопрофилна болница за активно лечение. Има Спешно приемно отделение, където приемът е 24-часа в денонощието.