Здравни заведения, центрове Медицински център "Св.Марина"

Созопол

ул. "Рила" № 4