Здравни заведения, центрове Медицински център 1

Каварна

ул. "Васил Левски" 36

Телефон: 0570/82103