Здравни заведения, центрове МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД

Благоевград

ул. Славянска 60

Телефон: +359 73 829 2329

www.mbalblagoevgrad.com

E-mail mbal_bl@abv.bg
Има Спешно приемно отделение 24-часа в денонощието.