Здравни заведения, центрове МБАЛ ПУЛС

Благоевград

ул. Славянска 62

Телефон: +359 73 882 020, +359 73 882 065

www.mbalpuls.bg

E-mail mbalpuls@mbalpuls.bg
Най-новата многопрофилна болница в Благоевградска област.