Здравни заведения, центрове МБАЛ ШУМЕН

Шумен

ул. Васил Априлов 63

Телефон: +359 54 800 751

www.mbal-shoumen.com