Здравни заведения, центрове МБАЛ – КАСПЕЛА

Пловдив

ул. София 64

Телефон: +359 32 645 997; +359 32 645 576

www.kaspela.com
Частна многопрофилна болница за активно лечение. В болницата са разкрити 20 медицински отделения по различни медицински специалности и съпътстващ лабораторен комплекс. Модерен блок за настаняване на болните с всички удобства и собствен санитарен възел.