Здравни заведения, центрове Многопрофилна болница за активно лечение и спешна помощ "Николай Иванович Пирогов"

София

бул. „Генерал Едуард И. Тотлебен” № 21

Телефон: Регистратура +359 2 915 42 13Централател. 02 915 44 11

www.pirogov.bg
При последната акредитацията на лечебните заведения, болницата получи максималната оценка "5 звезди". Многопрофилната болница за активно лечение и спешна медицина е едно от най-големите болнични заведения в България, и водещо в областта на спешната и бедствената медицина.
В клиниките и отделенията на болницата се оказва денонощно спешна и неотложна амбулаторна, стационарна, консултативна и методична помощ при спешни заболявания, травми и отравяния на населението на територията на столицата София, София-окръг и 5 съседни региона /Видин, Монтана, Перник, Кюстендил и Благоевград/. Клиниките и самостоятелните отделенията в болницата разполагат с 795 легла.