Здравни заведения, центрове Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна”

София

жк. „Младост 1”ул. Димитър Моллов 1

Телефон: тел. 02 97 59 000

www.sveta-anna.eu
Основана 1879 г. е една от първите седем болници открити в България след освобождението от турско робство. Разполага с 440 болнични легла. В нея работят 1054 души персонал.
В болницата се  извършва диагностика  и  лечение на заболявания по всички профили на медицинските специалности, лечение на спешни състояния и високоспециализирани изследвания и  консултации на пациенти от други лечебни заведения. Болницата е един от утвърдените центрове по кардиология и кардиохирургия.