Здравни заведения, центрове МОБАЛ Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ

Велико Търново

ул. Ниш 1

www.mobaltarnovo.com

E-mail mbal_sch@yahoo.com
Многопрофилна областна болница за активно лечение, разполага с 395 легла, богат потенциал от специалисти, опит и апаратура, извършват се диагностична и терапевтична дейности. Болницата е акредитирана и е с най-висока оценка и категория. Здравните услуги се извършват за български и чуждестранни пациенти, по РЗОК или утвърдени тарифи. Консултативно диагностичен блок· Стационарен блок· Административно-стопански блок· Болнична аптека