Здравни заведения, центрове Многопрофилна клиника "Астери-Мед"

Свети Влас

в Общинската сграда за медицински дейности, ет. 2, на главния път срещу офиса на Диневи.

Телефон: +359 554 68 614; +359 884 52 11 61; +359 886 749 365

www.astery-med.bg
"Астери-Мед" е български филиал на веригата едноименни многопрофилни медицински центрове в Москва с 11-годишна традиция. Има специалист педиатър, терапевт, гинеколог, женска консултация, кардиолог, ултразвукова и функционална диагностика. Работи целогодишно 24 часа в денонощието.