ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР

Смолян

ул. Кольо Шишманов 5

Телефон: +359 301 653 26