Здравни заведения, центрове МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВ. ИВАН РИЛСКИ”

Шумен

пл. Възраждане 1

Телефон: +359 54 800 806