Здравни заведения, центрове Център за спешна медицинска помощ

Банско

ул. Цар Симеон 72