ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ЦСМП

Смолян

бул. България 2

Телефон: +359 301 6 28 55, +359 301 6 28 54