Стоматологично обслужване Стоматологичен Център 1 - Хасково ЕООД

Хасково

ул. Васил Друмев 12

Телефон: +359 38 624 003
Първична и специализирана извънболнична стоматологична помощ.