Здравни заведения, центрове ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Стара Загора (ЦСМП)

Стара Загора

бул. "Руски" 62

Телефон: +359 42 620 090 +359 42 621 132

www.csmp-sz.com
Оказва доболнична неотложна помощ 24 часа в денонощието.