МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ
Мостът на дружбата Русе – Гюргево е най-големият комбиниран мост с железопътна линия и за автомобилен трафик. Средната му част може да се повдига и да пропуска големи кораби.