Автобусен Автогарa – РОДОПИ
Намира се близо до Централна гара, обслужват се 38 маршрута до административни центрове и високопланински населени места в България.

Адрес: ул. Македония 1

тел. +359 32 657 828