Въздушен Въздушен Транспорт
Летище Варна се намира на 8 км от Варна, в близост до едни от най-важните транспортни съоръжения.
За контакти:
e-mail: ll@varna-airport.com
web: www.varna-airport.bg
Информация за полетите:
+359 52 573 323
Лекар:
+359 52 573 472
+359 52 573 467
Дежурен по сигурността:
+359 52 573 389
Служба "Рекламация багажи"
тел. +359 52 573 423