Автобусен Каварна–Морска зона
1–20 юни: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 ч.

20 юни–30 август: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 ч.

1 септември–30 септември: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 ч.

1 октомври–31 май: 8.00, 17.00 ч.

Каварна–Калиакра: 9.00, 10.30, 13.30, 15.00, 17.30 ч.

Каварна–Болата: 9.00, 10.30, 13.30, 15.00, 17.30 ч.

Каварна–Русалка: 9.30, 15.45 ч.

Каварна–Икантълъка–Бялата лагуна: 7.30, 12.30, 17.30 ч.