Железопътен ЖП ГАРА
Адрес:

пл. Стамболийски 1

тел. +359 82 820 222