Железопътен Метрополитън
1.Метрополитенът свързва кв. Обеля с жк. Младост 1.
2.Интервалът между влаковете, в делничен ден, е от 3 до 10 минути.
3.Билетът се издава от билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса. Той се валидира на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото. Билетът може да бъде използван за пътуване в метрото до 30 минути след момента на издаването му.
за еднократно пътуване 1 BGN
електронен билет за 10 еднократни пътувания, зареден в електронна карта (ЕК) за метро – 8 BGN
еднодневна карта за за всички линии на столичния транспорт – 4 BGN
месечна - за метро от 1.09.2012г. - 35 BGN (персонализирани) и 42 BGN (неперсонализирани)

Метростанция ОБЕЛЯПосока ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ

Делнични дни
Празнични дни

Първи влак
Последен влак
05:11:00
23:12:00
05:15:00
23:16:00

Метростанция ЦАРИГРАДСКО ШОСЕПосока
ОБЕЛЯ

Делнични дни
Празнични дни

Първи влак
Последен влак
05:27:00
23:50:00
05:28:00
23:53:00