Парк ГРАДСКА ГРАДИНА

Хасково
Тук има кътове за отдих, за игра, съоръжения предназначени за деца от 3 до 12 години.