Сградата на ДЪРЖАВНАТА ОПЕРА

Русе
Адрес

пл. Света Троица 7

тел. + 359 82 825 037

web www.ofd-rousse.com