ПЛАНЕТАРИУМ

Смолян
СЕАНСИ В ЗВЕЗДНАТА ЗАЛА:

На чужди езици (английски, немски, френски, руски, гръцки, турски) - 14:00 ч.

На български език: 9:30, 11:00, 15:00, 16:30

НАБЛЮДЕНИЯ С ТЕЛЕСКОПИ:

Дневни - На Слънцето (всеки слънчев ден)

Вечерни - на вечерни светила (само в сряда)

Забележка: Постоянен е сеансът в 15:00 часа. Във всички останали часове сеанси се провеждат за групи не по-малки от 10 човека.

Входни такси:

Програми (сеанси) в звездната зала на български език: деца, учащи, пенсионери и други с право на намаление – 3 лв, възрастни – 5 лв.

Програми (сеанси) в звездната зала на чужд език: деца, възрастни – 10 лв

Наблюдения с телескопи: дневни – 3 лв вечерни – 5 лв

Минимална такса за сеанс от малобройна група - 40 лв

тел: +359 301 8 30 74

e-mail: planet_sm@abv.bg

web: planetarium-sm.org

Намира на вр.Рожен, на около 15 км от град Смолян. Посещенията стават с предварителна уговорка, за предпочитане в следобедните часове.