Изложбената зала "Сирак Скитник"

Сливен
В нея е представена интересна експозиция "Графика, живопис и малка пластика на български майстори".

Адрес

бул. "Цар Симеон" 2

тел. 044/62 13 42; 044/62 53 42