Етнографски музей

Лозен
Етнографският музей към Народно читалище „Просвета” в с. Лозен е уреден в дюкяна на дядо Слави, строен в началото на ХХ век.

Сградата се намира в централната част на селото, на стария площад. Музеят е на един етаж, а експонатите са разположени в една голяма зала и една стая.

Етнографската експозиция разполага с около 250 експоната, свързани с бита и културата на населението на с. Лозен.