Арт Галерия

Кърджали
Галерията се интересува от най-добрите артистични практики, адресирани към млади аудитории в Европа и на Балканите днес, за да участва в съвременния творчески процес, включително и от гледна точка на местното развитие. През последните години политиката й е насочена към културни изследвания, свързани с градската и селската среда.

адрес: бул. Тракия 3

повече информация