ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ГЕО МИЛЕВ

Стара Загора
ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ГЕО МИЛЕВ

Адрес

бул. Митрополит Методий Кусев 28

e-mail dt_geomilev@abv.bg

web www.dtgeomilev.com

Facebook Драматичен театър "Гео Милев" Стара Загора