Пазар Пазар за плодове и зеленчуци

Балчик

пл. Рибарски