Пазар Пазар на производителите

Кърджали

ул. Марица 7

Телефон: +359 361 6 29 32
E-mail: pazari_kj@abv.bg