Българско вино ще се рекламира във Виетнам, Тайланд и Сингапур

7-02-2013


Финансирането се осъществява от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, съобщи фонд "Земеделие". Проектът е на Регионалната лозаро-винарска камара "Тракия" и е част от програмата за увеличаване на износа български храни и напитки на нови пазари. Ще бъдат рекламирани вина със защитено наименование за произход и защитено географско означение. Половината от бюджета на проекта се финансира от ЕС, 30% са от националния бюджет, а бенефициентът осигурява останалите 20% от средствата. За финансово подпомагане могат да кандидатстват търговски дружества, кооперации, сдружения и между-професионални организации. Те могат да получат до 80% от реално извършените разходи по проекта. Единно заявление за подпомагане се подава в централното управление на фонд "Земеделие" от 1 август до 1 април на съответната винарска година. Бюджетът по мярка "Промоция в трети страни" за винарската 2012/2013 година е в размер на 2 670 000 евро. Източник