МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „СТРАНДЖА” 2013

03-06-2013


Фестивалът ще се проведе от 15.06.2013 до 21.06.2013г. Организира се в гр.Приморско от "ЕВРОГРЕЙД" ООД, "ЕВРОГРЕЙД БГ" ЕООД със съдействието на Община Приморско и Асоциация Български Фолклор.

Фестивалът е част от поредица мероприятия, в програмата на Фестивален сезон 2013 г. провеждащи се в гр. София и гр. Приморскo. Включен е в културната програма на гр. Приморско и в културнирният календар на Министерство на културата. Провежда се с любезното съдействие на кмета на общината.

Основна цел на фестивала: да привлечем младите хора към съпричастност за съхраняване на изконно българското - обичаи, бит, нрави, отколешни традиции, културно наследство, което запазва нашата идентичност в Европейското семейство; да дадем шанс за изява на значителен брой деца и млади хора и да допринесем за повишаване на мотивацията и да се занимават с конструктивна творческа дейност, като превантивна мярка в борбата срещу порочните зависимости (цигари, алкохол, наркотици и др.) и агресията; размяна на творческа информация и развитие на постиженията в дадените танцови стилове и музикални направления.

Източник