Благоевград


Местоположение - БлагоевградБлагоевград е най-големият стопански и културен център в Пиринския край. Разположен е в подножието на Рила, от двете страни на река Бистрица - ляв приток на Струма. Днешният град е наследник на старото тракийско селище Скаптопара (пазарен град). За пръв път името Горна Джумая (горен пазар) се споменава в документ на Рилския манастир от 1502 г. като пазарище по Горна Струма, за разлика от Баракли Джумая - на Долна Струма. През османското робство селището е важна крепост, която пази пътищата по долината на река Струма на юг и по река Брегалница на запад. По това време тук преобладава турското население. През периода 1879-1912 г. поради граничното положение на града в него се концентрира много турска войска. Обслужването й стимулира развитието на търговията и редица занаяти. Преселват се много жители на околните села. Българското население се заселва по левия бряг на Бистрица, а турското - по десния бряг на реката и наносния конус на притока й Сапунджи дере. Българската махала Вароша се превръща в средище на просветния и културния живот. В почти всички селища на региона се изграждат църкви и училища. Израз на духовния подем и националното самосъзнание на българското население през Възраждането е участието му в големите прояви на националноосвободителните борби - Априлското въстание (1876 г.), Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.), Кресненско-Разложкото въстание (1878-1879 г.). След освобождението на района от турско робство през 1912 г. и особено след Междусъюзническата (1913 г.) и Първата световна война (1914-1918 г.) тук се заселват много бежанци от Вардарска и Егейска Македония. До Освобождението основните поминъци на населението са земеделие, животновъдство, занаятчийство и търговия. Подем в развитието на района и града настъпва след Първата световна война с разрастване на производството на тютюн. Традиционното тютюнопреработване и днес има превес над промишлените отрасли в общината.
Забележителности
Реставрираните сгради във възрожденския квартал Вароша:
•Родната къща на Георги Измирлиев-Македончето.
•Куклен театър.
•Художествена галерия.
•Църква ”Въведение Богородично” (1844 г.) – паметник на културата с национално значение заради ценните стенописи и иконостаса, дело на Димитър Зограф и Димитър Молеров от Банската художествена школа.
•Исторически музей, който съдържа интересни експозиции за целия Пирински край.
Старият център на града – площад ”Македония”, където се намират:
•Паметникът на Гоце Делчев.
•Реконструираното читалище, в което се помещава Камерната опера.
Новият център на града, където са административните сгради, драматичният театър ”Никола Вапцаров”, Американският университет, Югозападният университет ”Неофит Рилски”, Регионалната библиотека и др.
Природонаучен комплекс със зоологическа и ботаническа градина с редки и ценни видове и екзотична растителност край Благоевград, на около половин час път от квартал Вароша, разположен в красив лесопарк.
Паркът Бачиново край Благоевград.
Вековната гора Парангалица на 35 км от града, обявена от ЮНЕСКО за биосферен резерват.
Църквите ”Възкресение Христово” до с. Покровник, ”Св. Архангел Михаил” край с. Лешко (тук има и останки от антична крепост), ”Св. Йоан Предтеча” и ”Св. Георги” в с. Бистрица.
Останки от древна крепост край с. Габрово.
Антична крепост до с. Клисура.
Скалата Марков камък южно от връх Царев.
Черната скала на брега на река Благоевградска Бистрица.


Камерна операРегионален исторически музейКъща – музей, Роден дом на Георги Измерлиев – МакедончетоВъзрожденски квартал ВарошаПарк БачиновоПарк Ловен дом