Боженци


Местоположение - БоженцитеБоженци е село с история повече от 600 години. Разположено е в близост до стария римски път Никополис ад Иструм - Августа Траяна - Константинопол. Със 110 къщи и около 500 жители, в края на 19 век. Боженци е административен, търговски, културен и духовен център. Но постепенно хората се изселват. Остават 100 къщи, които са на възраст от 100 до 250 години. Затова през 1964 година селото е обявено за архитектурен и исторически резерват, а четиридесетте души, които живеят в него го пазят живо. Селото–резерват се посещава от хиляди хора, ценители на стойностите неща, през всички сезони. Тук могат да се разгледат две музейни къщи от 18 и първата половина на 19 век с оригинални предмети от този период.Архитектурно-исторически резерват "Боженци"