Велека


Местоположение - ЛозенецРиболов.
Велека е една от малкото български реки, в която има луповец – според ихтиолозите това е един от трите вида морунаж. Намира се на 25 км от село Лозенец. Широка е около 30 метра и на места е дълбока до 5 метра – може да успеете да хванете големи риби.


Църквата "Св. Георги"Мечата дупкаБегликташДяволска река