Кърджали


Местоположение - КърджалиКърджали е разположен сред долинно разширение в средното течение на река Арда. Обграден е от родопските ридове Чуката, Стръмни рид и Жълти дол. Климатът му е преходносредиземноморски.
Градът е запазил следи от различни епохи и култури – праисторическа, тракийска, римска, византийска, средновековна (от времето на Първото и Второто българско царство), османска. Първите жители по тези места са траките, покорени по-късно от римляните. След тях идва славянското племе смолени. През средновековието селището често сменя владетелите си. При създаването на славяно-българската държава е в пределите на византийската империя. В състава на българската държава влиза по времето на цар Симеон. През ХIV в. го превземат турците и в него се заселват колонисти от Мала Азия. Около 1650 г. тук е господствал Кърджи Али като началник на голяма военна част. Смята се, че оттогава е останало името Кърджали. Градът е освободен от османско владичество едва през 1912 г.
Забележителности
Градски исторически музей.
Художествена галерия, чиято сграда някога е била турски конак. В нея се съхраняват уникална иконна колекция на самобитни майстори от Родопите и Тракия, както и творби на три поколения български художници и скулптори.
Драматичен театър ”Димитър Димов”.
Куклен театър.
Паметник на освободителите в Градската градина.
Манастирът ”Свети Йоан Предтеча” (“Св. Йоан Продром”) в кв. Веселчане, от който е възстановена само църквата.
Манастирът ”Успение Богородично”, построен от отец Боян Саръев, осветен на 1 октомври 2003 г.
Крепост Перперикон (Хиперперакион, Перперакион), разположена на висок скален връх в Източните Родопи, на 15 км североизточно от Кърджали.
Светилището на Орфей при село Татул.
Скални пирамиди в землищата на кърджалийските села Зимзелен, Повет и Доброволец, Бели пласт - вулканични туфи, разнообразно оцветени, което се дължи на многобройните оксиди, главно железни и манганови, в състава им. Сред много от тях природата е изваяла приказни геоложки феномени – Вкаменената сватба, Скалните гъби, Глава на костенурка и др.
Красива курортна местност Белите брези.
Живописен каньон на река Боровица, която се влива в язовир ”Кърджали”.
Резерват на редки растения ”Вълчи дол”.
Язовирите ”Кърджали”, ”Студен кладенец” и ”Боровица” на река Арда, пълни със сладководна риба.
Дяволският мост (Шейтан кюпрю) на река Арда - трисводест мост на десетина километра от Ардино.
Орловите скали на около 2 км от Ардино - тракийско светилище, датирано към I век пр. Хр. В отвесните скали са издълбани 96 ниши с различни размери, в които се полагали урните при погребалните ритуали.
Останки от средновековните родопски крепости Кривус в с. Башево и Моняк в с. Широко поле.
Тракийска скална гробница край село Пчелари, община Стамболово.
Тракийски култов комплекс Биюк тепе до село Женда.
Скален комплекс Пармаклъ кая до село Ночево. Името му идва от камъка с форма на човешки пръст, стърчащ в средата на скален масив, в които са изсечени общо 43 трапецовидни скални ниши.
Държавна дивечовъдна станция ”Женда” с богати дивечови запаси - благороден елен, елен лопатар, сърна, муфлон, дива свиня. На територията й са изградени два ловни дома – Женда и Болярци.


Манастир "Свети Йоан Предтеча" ("Св. Йоан Продром")Тракийска и Средновековна крепост ВишеградСредновековна крепост над р. БоровицаЦърква „Св. Георги Победоносец”ЦЪРКВА „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО”Мюсюлмански храм – ДжамияКеримовата къща – Къща на творческите съюзиВодно огледалоЛирата на ОрфейМузейЗащитена местност Средна АрдаЗащитена местност Находище на венерин косъмЗащитена местност Юмрук скалаЯзовир КърджалиЯзовир Студен кладенец