Архитектурен резерват село Ковачевица


Местоположение - КовачевицаКовачевица е уникален архитектурно-исторически феномен. Заселването на селото е свързано с помохамеданчванията на българското население през 1623-1625 и 1656 г., когато хората напускали родните си места, бягайки от турските изстъпления. В Ковачевица те намерили красива природа, непристъпна планина, изобилна вода и тучни пасища. Бегълците образували свои махали на родова основа – Търновската, а век по-късно, при втората миграционна вълна - Арнаутската. Търновците били добри земеделци и скотовъдци, а арнаутите – майстори дюлгери. Доказателство за уменията им е архитектурният ансамбъл на селото. Каменните къщи, покрити с плочи (тикли), накатерени една върху друга, наподобяват крепости с високите си стени и зидове. Големи групи местни дюлгери пътували от Гергьовден до Димитровден всяка година в далечните земи на Тракия и Бяло море. Ковачевската строителна школа се прочула, а майсторите си създали свой таен език - мещроганския говор от втората половина на ХIХ в., за да не разбират други хора тайните на занаята им. Естественият декор и невероятната атмосфера са донесли на Ковачевица славата на Българския Холивуд. Тук са снимани около 20 родни филма. В това уникално село са намерили идеален пристан за отдих и творчество много хора на изкуството. В книгата си ”Къща отвъд света” известният наш писател Георги Данаилов, виждайки Ковачевица за пръв път, възкликва: ”Сякаш Господ е взел в шепите си къщите и ги е сурнал надолу по склона...” Заради нарастващия интерес на хората към това място много от старите къщи са превърнати в хотели, в които се предлага оригинална домашна кухня – Баятевата, Даскаловата, Жечевата, Капсъзовата, Милчевата, Спасовата къща.