Девин


Местоположение - ДевинГрадът е разположен в сърцето на Западните Родопи, сред хълмистата Девинска котловина.
В днешната местност Селище, на левия бряг на река Въча, тук е съществувало тракийското селище Диове. Дошлите по-късно славяни го променят на Дьовлен, с което име е популярно до 1934 г. Селото е доста обезлюдено по време на османското владичество. След освобождението му през 1912 г. тук се заселват много жители от околните села и спомагат за икономическата му стабилизация.
Забележителности
Скален феномен Слона.
Триградското ждрело.
Буйновското ждрело.
Пещерата Дяволското гърло.
Ягодинската пещера.
Неблагоустроените, но много интересни пещери Харамийска, Орфеева дупка, Кестенска и др.
Живописните местности Лесичево, Амзомо, Извора, Струилица.
Римски кемеров мост.
Защитена местност Чаирите.
Феноменът Пияната гора.
Три резервата в района на града – Кастраклии, Казаните, Старата гора (Шабаница), съхранили девствени иглолистни гори и редки растителни и животински видове.


СлонътМомата