Земенски манастир ”Св. Йоан Богослов”


Местоположение - ЗеменЕдин от най-старите и значими паметници на средновековната българска култура е основан през XI век на място, където е съществувала българската крепост Землънград. Опожаряван, разграбван и многократно обновяван, манастирът винаги е играл важна религиозна и просветна роля в този край. Църквата, в сегашния си вид, е от XIV век. Със специфичната си почти кубична форма тя се явява единствената съхранена в страната. Най-голямата забележителност на Земенския манастир са църковните стенописи от 1354 г. Освен впечатляващите по своята оригиналност и въздействие композиции от житието на Христос тук са запазени едни от най-старите изображения на българските светци Иван Рилски, Климент Охридски, Прохор Пчински и др. С особено художествено, историческо и етнографско значение са ктиторските портрети на деспот Деян, съпругата му Зоя и техните деца. Тази композиция заедно с изображенията на севастократор Калоян и Десислава от Боянската църква са най-старите шедьоври на българския средновековен ктиторски портрет. По време на турското робство жилищните крила на манастира са разрушени. Възстановени са през XIX век. През XX век църквата на Земенския манастир е реставрирана и обявена за национален паметник на българската култура.