Туристически обекти

Водно огледало
Местоположение: Кърджали
Лирата на Орфей
Местоположение: Кърджали
Музей
Местоположение: Кърджали
Язовир Кърджали
Местоположение: Кърджали