Античния керамичен център (ІІ-ІV в.)


Местоположение - ПавликениПрез 1971 г. е разкрит античен керамичен център за производство на художествена, битова и строителна керамика. Такива центрове са открити и край селищата Бутово (1969 г.) и Бяла черква (1973 г.) Наличието на множество грънчарски пещи и работилници, намерената в тях керамична продукция и инструменти на старите майстори предоставят възможността да се проучи античното керамично производство. То представлявало дълъг и сложен технологичен процес, обезпечен от естествените находища на подходяща глина в района.Павликени