Туристически обекти

Античен амфитеатър
Местоположение: Хисаря
Колонадата
Местоположение: Хисаря
Летен театър
Местоположение: Хисаря
Римската гробница
Местоположение: Хисаря