"Свети Георги" и "Успение на Света Богородица"


Местоположение - КаварнаИнтересни за туристите с архитектурното си оформление и иконите си са двете каварненски църкви, играли важна роля през османското робство и след Освобождението като образователни и културни средища.Каварна