Разлог


Местоположение - РазлогРазлог е разположен в едноименна котловина, обгърната от три страни от планините Рила, Пирин и Родопите. Закътан е между два малки хълма – Голак на север и Саровица на юг. Край града протича река Места.
Първите заселници по тези земи са тракийските племена сатри и дии, а по-късно – келти и славяни, които дават името на града – разлог между три планини. През 847 година, по времето на хан Пресиян, Разлог е присъединен към българската държава, а през 1382 г. е завладян от турците. По силата на Берлинския договор остава под турска власт и след Освобождението на България през 1878 г. Години продължава борбата на населението му за национално и църковно освобождение. Той е един от центровете на най-бурните събития по време на Кресненско-Разложкото (1878) и Илинденско-Преображенското (1903) въстание в Пиринския край. До 1925 г. носи името Мехомия.


Исторически музейЕтнографски музеен комплекс Кипрева къщаСтарата църква ”Св. Георги” (1834)Валявицата на река ЯзоПещера СпропадналотоПещера Мечата дупкаЗащитена местност ИзтокаЗащитена местност КрушеМестност КалятаМестност БеталовотоМестност СтоловатецМестност Катарино