Такси Taxi
Цената за таксиметрови превози е 1–1.50 BGN/1 км.
Контакти: тел. 0579 77 000