ДРАМАТИЧНО - КУКЛЕН ТЕАТЪР ВАСИЛ ДРУМЕВ

Шумен
Адрес

бул. Славянски 72

тел. +359 54 872 243 +359 54 872 241

e-mail dkteatreshumen@abv.bg

web www.theatreshumen.com