ДЪРЖАВЕН СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР

Шумен
Адрес

бул. Славянски 17

тел. +359 54 800 267, +359 54 800 289

web http://statesymphoshumen.bg